Smart Farming

Wat is Smart Farming

Smart Farming is de verzamelnaam voor hightech oplossingen die de agrariër helpen meer rendement uit zijn perceel te halen. Mechan heeft ambitie om een leidende speler te worden op het gebied van Smart Farming (ook wel precisielandbouw), en wil voorop lopen in het bieden van technische oplossingen.

Smart Farming biedt enorme kansen voor de agrariër door het verhogen van efficiëntie en de besparing van tijd, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Mechan Smart Farming biedt ondersteuning aan de Fuse oplossingen van Agco. 

Guidance

Spoorgeleidingssystemen, beter bekend als GPS-systemen, zijn van toegevoegde waarde bij het optimaal omgaan met bodem en gewas. De huidige systemen gaan verder dan alleen recht rijden en dienen als hulp om de chauffeur te ontlasten, efficiënter te werken en het optimale uit bodem, gewas en machine te halen. Bovendien kunnen besparingen worden gerealiseerd in het gebruik van zaai en pootgoed en de te gebruiken hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zijn deze systemen onmisbaar in bijvoorbeeld de teelt van biologische gewassen omdat daarmee bijvoorbeeld de mechanische onkruidbestrijding kan worden toegepast. Een RTK GPS-systeem is in staat om op 1-2 cm nauwkeurigheid te werken en contouren, rechte lijnen en segmenten op te nemen en te gebruiken. AGCO is constant bezig met de ontwikkeling van deze systemen en laat zien dat hun merk-eigen GPS systeem in combinatie met een Novatel of Trimble ontvanger perfect aansluit op de wensen van de klant. Door te kiezen voor fabriekssystemen kiest de klant voor one-stop shopping. Dit betekent dat levering en onderhoud van de systemen door dezelfde organisatie die ook verantwoordelijk is voor de levering van de trekker. Dit beperkt de kans op storingen en maakt ook een betere support mogelijk.

Bekijk hier alle mogelijkheden

Mechan Smart Solutions

Mechan ziet kansen in de optimalisering en effectieve toepassing van Smart Farming. De wensen en uitdagingen uit de praktijk worden opgenomen om deze om te zetten in oplossingen die direct inzetbaar zijn voor alle klanten. Hierdoor is de Mechan in staat om zich te onderscheiden in de markt voor precisielandbouw. Door oplossingen te leveren voor specifieke uitdagingen vanuit de Nederlandse landbouw kunnen de AGCO machines hun taken nu, maar ook zeker in de toekomst uitvoeren. Voorbeelden van onze oplossingen zijn de ploegbesturing, RTK-werktuigbesturing, een grid (raster) module en kilverbesturing.
                                              Bekijk onze oplossingen

Farm Management

Data is van toegevoegde waarde als het op de juiste manier gemanaged wordt. Door verschillende datastromen en activiteiten te bundelen op één plek kan een bedrijfsvoering overzichtelijk worden weergegeven. Mechan heeft een samenwerking met Dacom om data-uitwisseling tussen tractoren en een management systeem probleemloos te laten verlopen. Met het versturen van velden, lijnen, taken en het maken van registraties en taakkaarten is een compleet pakket aanwezig dat al onze klanten kan bedienen.

Bekijk hier de mogelijkheden van Dacom

ACTIE: als u nu een nieuwe trekker koopt via één van de bij Mechan aangesloten dealers, krijgt u Dacom 2 jaar gratis. Profiteer van deze actie en geniet van een totaalpakket!

AGCO Connect en FUSE

AGCO Connect is de centrale telemetrie oplossing waarmee gebruikers hun hele AGCO machinepark kunnen beheren. Met AGCO Connect worden machinegegevens verzameld en geëvalueerd zodat agrariërs en loonwerkers de staat en het gebruik van hun machines kunnen monitoren, analyseren en optimaliseren, efficiënt kunnen werken en uitval tot het minimum kunnen beperken. Daarnaast kunnen dealers doelgericht op afstand storingen inzien en tijdig een onderhoudsbeurt inplannen. Dit alles vermindert stilstand tijdens de pieken en geeft ruimte voor service op de juiste momenten voor klant en dealer. Dankzij mobiele gegevensoverdracht kunnen de machinegegevens in realtime overal worden opgehaald, middels een pc in het kantoor, een tablet of een smartphone.

Lees verder

Ontdek Connect